Integritetspolicy

  1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och delar av ditt kontokortsnummer.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

  1. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Ta betalt för vår tjänster antingen via kontokort eller faktura.
  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov.
  • Kontakta dig via e-post.
  1. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att genomföra ett kontokorts- eller fakturaköp.

  1. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

  1. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. DogEductus skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare och underleverantörer, med giltiga personuppgiftsbiträdesavtal, som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

  1. Få tillgång till eller ta bort personuppgifter

Du kan när som helst begära ut egna personuppgifter genom att skicka in mail till info@dogeductus.se. Om du inte har något aktivt abonnemang kan du själv gå in och radera dina personuppgifter genom att gå in på ”Min profil” och därefter scrolla längst ner till ”Avsluta konto”. Observera att alla uppgifter inklusive eventuellt sparade kurser försvinner.

  1. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.