Tillbaka

Visuell frisignal

DogID: 244

Förståelsen för frisignal

Huvudgrupp: Baskunskaper
Undergrupp: Signaler
Svårighetsgrad: Lätt
Taggar:
Förkunskapskrav: Inga

Ofta har vi ett visuell frisignal utan att veta om det, här blir vi istället medvetna om den.
Gör en enkel övning med din hund, te.x be den sitta.
Har du en verbal frisignal kan du lägga till den i början precis innan du visar din visuella signal.
Visa med din hand att du vill att din hund ska resa sig, eventuellt backar du ett steg bakåt, samtidigt droppar du en godis på marken. Beröm när hunden bryter position.
Efterhand går du över till att efter du har visat din visuella signal ger du från handen.
När hunden förstår att din handsignal är en frisignal, behöver du inte belöna längre.

Kom ihåg:
Det är lätt att vi gör en frisignal av misstag när vi använder oss av visuell signal.

Klicka på HD för bättre kvalitet.