Tillbaka

Värdera upp avlämningen

DogID: 66

Ändra känsla i att lämna av

Huvudgrupp: Aktivering
Undergrupp: Hämta/Lämna
Svårighetsgrad: Medel
Taggar: Locka, Markör
Förkunskapskrav: Vill bära föremål

Du behöver ha två föremål där det ena föremålet är mer värdefullt för hunden.
Du börjar med att kasta eller lägga ut det minst värdefulla föremålet till din hund.
När din hund sprungit ut och greppat föremålet tar du fram det mer värdefulla föremålet.
När hunden vänder upp mot dig bjuder du din hund till lek med det föremål som du har i handen.
Om du använder dig av markör kan du med fördel markera när hunden är på väg in mot dig.
Om hunden släpper när den ser det andra föremålet eller när den hör klickljudet gör det inget.
Efterhand som hunden vänder upp mot dig snabbare och snabbare, så väntar du med att bjuda in till lek och/eller markera när hunden är närmare och närmare dig.

Klicka på HD för bättre kvalitet.