Tillbaka

Valphantering i par

DogID: 236

Låt någon annan studera hur din valp reagerar på hantering

Huvudgrupp: Kurs (Vardagslydnad +)
Undergrupp: Gruppövningar
Svårighetsgrad: Lätt
Taggar:
Förkunskapskrav: Gruppövning/stationsträning

Dela upp alla deltagare så de blir 2 och 2 som arbetar ihop.
Varje par sätter sig vid varandra med sina valpar.
Nu växlar paren varannan gång med var den andra ska ta på sin valp Exempel:
– jag vill att du stryker Fido under magen
– jag vill att du tar på vänster fram tass på Felix osv
Valpen får belöning efter varje ställe vi känner på.
Om valpen reagerar är det bra för ägarna att veta var de behöver träna hantering.
Instruktören visar när övningen är över hur ägarna hanterar känsliga ställen för hunden.

Klicka på HD för bättre kvalitet.