Tillbaka

Stadga hundstörning

DogID: 186

Störningsträning i stadga

Huvudgrupp: Stadga
Undergrupp: Hålla position
Svårighetsgrad: Svår
Taggar: Fokus, Möten, Självkontroll, Locka, Markör
Förkunskapskrav: Kunna signal på sitt, ligg eller stå

Steg 1
Låt kopplet släpa i marken.
Ha din hund nos mot näsa och värm upp din hund med lite stadge övningar.
Gör dem enkla så det är lätt för hunden att göra rätt och belöna.
Glöm inte att använda dig av ditt frikommando när hunden får bryta sitt/ligg/stå.

Steg 2
Nu har du en medhjälpare som på din signal (en handrörelse) går förbi med sin hund.
Välj en hund som din hund inte reagerar på och finner obehaglig.
Börja på ett avstånd som gör att din hund lyckas!
Belöna omgående när hunden väljer att vara kvar.

Steg 3
Nu är din hund bra på att välja att bli kvar, nu växlar du mellan:
att klara det på 1:a försöket utan uppvärmning,
att låta personen komma närmare med sin hund,
att det är för din hund en okänd hund (dock ej reaktiv),
att personen som kommer med hund småspringer förbi.

Tips:
Gör det lätt att göra rätt i början och om hunden bryter sin stadga – gör bara om.
Om din hund gör för många felrepetitioner så börjar hunden praktisera ett dåligt beteende. Antingen minskar du störningen (övningen kanske är för svår) eller så använder du dig av kopplet som hänger ner och lite i smyg ställer dig på det så att hunden inte kan springa fram till personen med hund.
Tänk alltid säkerhet först när du tar in annan hund du kanske behöver någon som håller din hund i koppel/lina i början.

Klicka på HD för bättre kvalitet.