Tillbaka

Spotta

DogID: 496

För hundar som ej vill lämna av, öka förmågan att släppa föremål

Huvudgrupp: Aktivering
Undergrupp: Hämta/Lämna
Svårighetsgrad: Svår
Taggar: Markör
Förkunskapskrav: Förstå markör

Använd dig av ett föremål som din hund inte är så intresserad av men tillräckligt intresserad för att ha det i sin mun.

Steg 1
Gör dig redo med godis och markör.
Börja gärna på golvet/marken, på en plats utan störningar.
Om din hund vill gå iväg med föremålet – ha hunden kopplad.
Ge din hund föremålet och förbli stilla.
Hunden kommer fundera över vad du vill och slutligen släppa föremålet, då markerar och belönar du.
Upprepa tills hunden har förstått leken.

Steg 2
Ställ dig upp och upprepa steg 1.
Nu lägger du en signal på beteendet t.ex. ”spotta”.
Var tidig med att säga din signal innan hunden har hunnit spotta ut föremålet.

Steg 3
Nu börjar du hålla inne din signal, din hund kommer förmodligen spotta ut föremålet. Du gör om övningen.
Nu vill du informera hunden att det är bara när du säger din signalen som din hund får spotta ut föremålet.
Gå vidare med föremål som din hund gillar mer och om du önskar – bygg avstånd mellan dig och hunden.

Klicka på HD för bättre kvalitet.