Tillbaka

Shejpa stanna

DogID: 343

Lära in en stå-signal

Huvudgrupp: Stadga
Undergrupp: Stanna
Svårighetsgrad: Svår
Taggar: Självkontroll, Markör
Förkunskapskrav: Förstå markören

Gör dig redo med godis och markör.
Belöna hunden bara att följa med dig baklänges några gånger
Nu rör du dig långsamt baklänges.
Klicka/belöna för att hunden gör ett micro-stopp dvs. bara lägger tygnden bakåt.
Till slut kommer hunden förstå att det är stoppet som markeras för.

Håll kriterierna låga.
Efterhand bygger du på:
Börja öka farten
Börja gå mer på sidan/tvären
Börja gå rakt fram
Lägg på önskad signal

Klicka på HD för bättre kvalitet.