Tillbaka

Parstadga med lös hund

DogID: 307

Att arbeta med annan hund vid sidan, signalkontroll, följsamhet

Huvudgrupp: Kurs (Vardagslydnad +)
Undergrupp: Gruppövningar
Svårighetsgrad: Svår
Taggar: Följ mig, Fokus, Självkontroll
Förkunskapskrav: Gruppövning/stationsträning

Välj ut signaler som ska tränas tex. Sitt, ligg, stanna eller stå.
Dela upp gruppen 2 och 2.
Ställ dem bredvid varandra med det avstånd som krävs för att hundarna ska vara komfortabla med varandra.
Hundarna ska vara okopplade.

Resterande i gruppen står på led bakom de som är först och väntar på sin tur.
Paren ska ha koll på varandra och får inte gå vidare i banan innan de andra ekipaget har gjort uppgiften.
Gör markeringen av tex. kona, rockringar, pinnar m.m. så de vet var de skall stå. Anpassa avståndet mellan markering och var hunden ska vara kvar.

Här kommer ett exempel:
– Ställ upp bredvid varandra
– Gå fram till första markeringen
– Sätt hundarna ner
– Be hundarna sitta
– Be hundarna stanna
– Förare flyttar sig till nästa markering
– Gå tillbaka till hundarna
– Gå vidare till nästa markering
– Be hundarna ligga ner
– Be hundarna stanna
– Förare flyttar sig till nästa markering
Gå tillbaka till hundarna
Be hundarna sitta upp

Klart! Nästa ekipage på tur.

Klicka på HD för bättre kvalitet.