Tillbaka

Lägga signal locka

DogID: 250

Hur vi lär in en signal på ett beteende vi lockat/lurat fram

Huvudgrupp: Baskunskaper
Undergrupp: Signaler
Svårighetsgrad: Lätt
Taggar: Locka
Förkunskapskrav: Inga

Schema som är bra att ha när du ska lära oss lägga på signal på hundens beteenden:
Ge signalen samtidigt som beteendet utförs 5- 15 ggr
Ge signalen strax innan beteendet utförs 5-15 ggr
Testa signalen i gradvis svårare situationer.
Belöna bara beteendet om signalen getts.
Ge andra signaler och förstärk inte beteendet om det utförs spontant.
Ge därefter signalen för beteendet igen och förstärk.
Bestäm själv om du vill ha en visuell signal t.ex. en handsignal eller om du vill ha enbart en verbal signal.

Klicka på HD för bättre kvalitet.