Tillbaka

Lägga signal klicker

DogID: 251

Hur vi lär in en signal på ett beteende vi shejpat fram

Huvudgrupp: Baskunskaper
Undergrupp: Signaler
Svårighetsgrad: Lätt
Taggar: Markör
Förkunskapskrav: Inga

Här är ett schema som är bra att ha när vi ska lära oss att lägga på signal på beteenden.
Varför det första är inom parantes är för att vissa hundar, när vi har frishejpat beteendet, störs av att man säger något mitt i ett beteende. Vilket gör att de stannar upp istället för att slutföra beteendet. Prova vad som passar dig och din hund.

Ha ett beteende som hunden utför automatiskt.
1. (Ge signalen samtidigt som beteendet utförs)
2. Ge signalen strax innan beteendet utförs
Tänk på att när du lägger en signal på beteendet, belönar du enbart när signalen getts.
3. Prova signalen i gradvis svårare situationer.
Ge andra signaler och förstärk inte beteendet om det utförs spontant.
Ge därefter signalen för beteendet igen och förstärk.

Klicka på HD för bättre kvalitet.