Tillbaka

Kurragömma-inkallning

DogID: 241

Att träna inkallning på promenad

Huvudgrupp: Inkallning
Svårighetsgrad: Lätt
Taggar: Kom till mig, Självförtroende
Förkunskapskrav: Kunna sitta kvar

Välj en plats där du har t.ex. träd, buskar, stenar m.m. att gömma dig bakom.

Sätt din hund ner och be den stanna kvar eller ha en medhjälpare som kan hålla hunden om den inte kan stanna kvar.
Göm dig bakom något och kalla sedan in din hund.

I början ska det vara lätt att hitta dig och din hund ska bara behöva sitta och vänta några sekunder innan du kallar in.
Bjud på något som din hund tycker roligt när den hittar dig.

Utöka sedan tiden hunden måste sitta kvar och hur svårt det blir att hitta dig i gömstället.

Klicka på HD för bättre kvalitet.