Tillbaka

Först vinner

DogID: 500

Klara av att vara still trots störning

Huvudgrupp: Kurs (Vardagslydnad +)
Undergrupp: Gruppövningar
Svårighetsgrad: Svår
Taggar: Självkontroll, Fokus
Förkunskapskrav: Tränat stadga

Ställ upp alla deltagare på led eller i en cirkel med avstånd emellan som passar din grupp.
Ställ en skål eller liknande framför varje deltagare på lämpligt avstånd.

På din signal tex. ”Klara, färdiga, gå” är stegen:
– Alla ber sin hund sitta/ligga kvar.
– Föraren går/springer iväg och lägger en godis i skålen.
– Gå tillbaka till hunden och belöna för att den blir kvar.
– Be hunden åter sitta/ligga kvar och gör steget ovan.

När alla fem godisar är i skålen vinner den deltagare som är tillbaka vid sin hund först och ropat ”klar”.

Klicka på HD för bättre kvalitet.