Tillbaka

Checkain i fart

DogID: 5

Kontakt, ta ögonkontakt, bygga värde för att "checkain" hos dig när det händer saker

Huvudgrupp: Kontakt
Svårighetsgrad: Svår
Taggar: Självkontroll, Fokus, Stress, Möten, Locka, Markör
Förkunskapskrav: Tränat kontakt i olika positioner

Steg 1
Ha en medhjälpare.
Ha din hund kopplad vid sidan.
Lägg störning på den nivå du tror din hund klarar av
Se till att avstånd till störningen är tillräcklig för just din hund.
Låt din medhjälpare gå en bit bort från er.
Nu rör ni er emot varandra.
När hunden tittar på medhjälparen så stannar medhjälparen upp i början och så inväntar ni att hunden ”checkain” hos dig. Beröm och belöna.
Steg 2
Efterhand rör ni er förbi varandra utan att stanna upp.
Lägg på fler störningar i form av leksaker, röst, person som springer förbi m.m.

Klicka på HD för bättre kvalitet.