Tillbaka

Backa in stanna

DogID: 340

Träna en stoppsignal

Huvudgrupp: Stadga
Undergrupp: Stanna
Svårighetsgrad: Lätt
Taggar: Möten, Självkontroll, Locka, Markör
Förkunskapskrav: Inga

Steg 1
Ha din hund kopplad.
Ställ dig nos mot näsa med din hund.
Backa bakåt och låt din hund följa med dig, säg din signal tex ”stanna” och ge omedelbart en belöning.
Ge frisignal och fortsätt backa bakåt.
Upprepa ovanstående.
Efterhand håller du inne belöningen, visa med din hand ett stopptecken beröm.
Belöna, gärna fler godisar när du informerar hunden att stå still.
Steg 2
Upprepa steg 1 men börja ändra din position.
Börja gå lite på sidan/tvären vid din hund.
När detta fungerar vänder vi upp och går raktfram med hunden vid sidan.

Klicka på HD för bättre kvalitet.