Tillbaka

20-sek övningen

DogID: 134

Att vi blir medvetna om vad som verkligen är en belöning för vår hund

Huvudgrupp: Kurs (Vardagslydnad +)
Undergrupp: Gruppövningar
Svårighetsgrad: Lätt
Taggar:
Förkunskapskrav: Gruppövning/stationsträning

Ställ upp alla deltagare så de har bra avstånd från varandra.
Nu ska vi leka en lek som går ut på att vi ska titta på hur hunden reagerar på följande belöningar/förstärkningar:
– Röst 20 sek
Här ska du se om du kan hålla din hunds fokus/intresse under 20 sekunder med bara din röst (inga klappar).
– Mat 20 sek
Här ska du se om du kan hålla din hunds fokus/intresse under 20 sekunder med att ge några godisar.
– Klapp 20 sek
Här ska du se om du kan hålla din hunds fokus/intresse under 20 sekunder genom att ta i din hund (ingen röst).
– Lek 20 sek
Här ska du se om du kan hålla din hunds fokus/intresse under 20 sekunder med lek.

Alla börjar på din signal, dina 20 sekunder börjar nu.
Efter varje 20 sekunder frågar du deltagarna vad de fick för reaktion.
Vi får också möjlighet att se hur hundarna reagerar och vilken känsla de har.
Gör gärna om övningen på kursen där deltagarna är mer medvetna om övningen och du kan be dem välja vilken känsla hunden ska ha.
Vill ni dra upp hunden eller vill ni lugna ner den?

Klicka på HD för bättre kvalitet.