Tillbaka

1 vid varje kona

DogID: 438

Koppel och stadgeövning

Huvudgrupp: Kurs (Vardagslydnad +)
Undergrupp: Gruppövningar
Svårighetsgrad: Lätt
Taggar: Möten, Självkontroll
Förkunskapskrav: Gruppövning

Placera ut konor eller något liknande, lika många som deltagare.
Alla börjar stillastående vid varsin kona med sin hund.
Välj en som ska gå först, den personen tar sedan den lämpligaste vägen för sig och sin hund genom lokalen.
När de tycker att de gått klart, säg namnet på nästa som ska gå och placerar sig vid deras kona, när det ekipaget lämnat platsen.
Resterande som står, tränar stadga och kontakt med sina hundar under tiden.

Klicka på HD för bättre kvalitet.